1. Humiling ng Isang Appointment
2. Kumpletuhin ang Mga Porma ng Impormasyon sa Pasyente

 

Na naisumite na ang iyong kahilingan sa online na appointment? Mangyaring magpatuloy sa Mga Porma ng Impormasyon sa Pasyente sa pagpindot dito.

 

Kailangang mag-iskedyul muli o baguhin ang isang appointment?  Mangyaring magpatuloy sa aming Mag-iskedyul muli ng Form ng Appointment sa pagpindot dito.

 

Humihiling ng iyong appointment:

  1. Punan ang pangunahing hiniling na impormasyon sa ibaba.
  2. piliin Gynecological Care or Pangangalaga sa Abortion appointment. Makakakita ka ng mga pagpipilian upang humiling ng mga tipanan.

* BAGONG * Kung humihiling ka ng appointment sa Pag-aalaga ng Abortion, bibigyan ka namin ng pagkakataon na gumawa ng Appointment ng Telehealth.  Nag-aalok ang Telehealth ng pagkakataong makipagtagpo sa isang pasyente na tagapagturo bago dumating sa iyong pansariling pag-save ng oras ng appointment at pinapayagan ang mas maraming kakayahang umangkop na oras. Matapos humiling ng isang araw para sa iyong appointment sa telehealth magkakaroon ka ng pagkakataon na pumili ng isang araw para sa iyong personal na appointment.

  1. Ang lahat ng mga kahilingan sa appointment ay sinusuri ng isang Patient Educator.
  2. Makikipag-ugnay sa iyo (sa pamamagitan ng iyong ginustong pamamaraan) upang kumpirmahin ang oras ng iyong appointment.

Mangyaring Tandaan: Lahat ng mga kahilingan sa appointment makumpirma ng isang Patient Educator upang kumpirmahin ang petsa at oras ng appointment. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring tawagan kami sa 703-532-2500.

Kapag nakumpleto mo na ang kahilingan sa appointment, mangyaring kumpletuhin ang iyong Mga Pormasyong Impormasyon sa Pasyente sa online.

Mga katanungan? Tumawag ka 703-532-2500 para sa tulong sa iyong tipanan o pagkumpleto ng form.