Calculator ng Pagbubuntis

Ang Calculator ng Pagbubuntis sa ibaba ay isang pagtantiya ng mga linggo mula sa naiulat na huling normal na panahon ng panregla at ay hindi bumubuo ng payo medikal. Ang hindi nasagot na panahon ay hindi nangangahulugang buntis ka, at ang pagkakaroon ng isang panahon ay hindi nangangahulugang hindi ka buntis. Ang isang pagsusulit lamang, pagsubok sa pagbubuntis, o ultrasound ng isang manggagamot ang makumpirma ang pagbubuntis at tinatayang haba ng pagbubuntis. Ang calculator ay dapat gamitin bilang isang gabay lamang at hindi dapat umasa sa mga linggo ng pagbubuntis, petsa ng paglilihi, o takdang petsa.

Unang Araw ng Huling Panahon ng Panregla: Piliin ang Petsa

Tinantyang Haba ng Pagbubuntis:
Tinantyang Petsa ng paglilihi:
Tinantyang Takdang Petsa: