Paglabas ng Mga Rekord Medikal

TANDAAN: Ang Falls Church Healthcare Center, bawat Virginia Code (8.01-413), ay maaaring singilin ng singil sa pagkopya hanggang sa $ 0.50 bawat pahina (para sa isang max ng 50 na pahina) bilang karagdagan sa isang $ 20.00 na bayad sa paghahanap at paghawak. Aabisuhan ka kung ano ang bayad para sa pagbibigay ng iyong mga rekord ng medikal. Ang pagbabayad ay maaaring magawa sa telepono sa pamamagitan ng credit / debit card o sa pamamagitan ng cash o credit / debit card kung kukunin mo ang iyong mga talaan sa Center.

Ang Falls Church Healthcare Center ay gagawin hindi pasyente ng email mga tala.

Kapag nagpapadala ng mga tala ng pasyente sa pamamagitan ng koreo, ang Falls Church Healthcare Center ay sisingilin ng karagdagang $ 7.95 na bayad at ipadala ang mga talaan sa pamamagitan ng Priority Mail.

Para sa karagdagang mga katanungan tungkol sa pagpapalabas ng mga medikal na tala, mangyaring tawagan kami sa 703-532-2500 o email medical-records@fallschurchhealthcare.com .