Sentro ng Pasyente

Kung bago ka man o nagbabalik na pasyente, maaari mong gamitin ang pahinang ito upang humiling ng mga tipanan, kumpletuhin ang mga form ng impormasyon ng pasyente, at higit pa!

Anong gusto mong gawin?

Humiling ng appointment

Baguhin / muling iskedyul ang aking appointment

Kumpletuhin ang Mga Porma ng Pasyente

Pagsusunod na Pagsusuri

Pasyente na Porma ng Pasyente (PDF)

Alamin ang tungkol sa tulong sa pananalapi

Alamin ang tungkol sa Telehealth

Form ng Paglabas ng Mga Rekord Medikal

Calculator ng Pagbubuntis

pagsusulit