Patient Center

 

Kung bago ka man o nagbabalik na pasyente, maaari mong gamitin ang pahinang ito upang humiling ng mga tipanan, kumpletuhin ang mga form ng impormasyon ng pasyente, at higit pa!

 

Anong gusto mong gawin?

 

Humiling ng appointment

 

Baguhin / muling iskedyul ang aking appointment

 

Kumpletuhin ang Mga Porma ng Pasyente

 

Magbigay ng katayuan sa pagsubaybay

 

Pasyente na Porma ng Pasyente (PDF)

 

Alamin ang tungkol sa tulong sa pananalapi

 

Alamin ang tungkol sa Telehealth

 

Calculator ng Pagbubuntis