Mag-iskedyul muli ng Isang Appointment

Ang form na ito ay para sa mga pasyente na mayroon nang appointment mapag- sa pamamagitan ng telepono o email sa aming tauhan. Kung kailangan mo pa ring gumawa ng isang tipanan, mangyaring gamitin ang aming form sa Humiling ng isang appointment.


Pag-iskedyul muli ng iyong appointment:

  1. Punan ang pangunahing hiniling na impormasyon sa ibaba.
  2. Piliin ang Gynecological Care or Pangangalaga sa Abortion appointment na mayroon ka sa lugar.
  3. Ipaalam sa amin kung nais mong mag-iskedyul muli para sa ibang araw o para sa parehong araw ngunit ibang oras.
  4. Makikipag-ugnay sa iyo (sa pamamagitan ng iyong ginustong pamamaraan) upang kumpirmahin ang isang bagong oras ng appointment.

Mangyaring Tandaan: Lahat ng mga tipanan ay muling pagtatakda dapat kumpirmahin ng isang Health Educator. Karaniwan kaming babalik sa iyo sa loob ng 24 na oras. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o kailangan mong makipag-ugnay sa amin tungkol sa isang appointment na naka-iskedyul nang mas maaga, mangyaring tawagan kami sa 703-532-2500.

Matapos isumite ang iyong kahilingan sa muling iskedyul, mangyaring tandaan na kumpletuhin ang iyong mga form ng pasyente sa online bago ang appointment mo.

Mga katanungan? Tumawag ka 703-532-2500 para sa tulong sa iyong tipanan o pagkumpleto ng form.