Magbigay ng Two-Week Follow-Up Assessment

Salamat sa pag-follow up sa amin tungkol sa iyong paggaling at pagbabalik sa kalusugan pagkatapos matanggap ang pangangalaga sa Falls Church Healthcare Center.

Mangyaring magbigay sa amin ng isang pag-update tungkol sa iyong paggaling gamit ang form sa ibaba, o tawagan kami sa 703-532 = 2500 upang makipag-usap sa isa sa aming mga nars. Maaari mo ring ipahiwatig sa form na ito ang anumang mga tukoy na alalahanin o mga katanungan na mayroon ka pa rin at masisiyahan kaming tawagan ka ulit. Mangyaring huwag mag-atubiling tawagan kami kung nais mong talakayin ang iyong mga alalahanin. Narito kami upang maghatid sa iyo.

tandaan: Mapapansin mo na tayo na hindi humihiling sa iyo na kumuha ng urine pregnancy test sa oras na ito. Sa halip, kukuha ka ng pagsubok sa pagbubuntis dalawang linggo pa. Kung positibo ang pagsusuri sa oras na iyon, hihilingin namin sa iyo na iulat ito sa amin sa oras na iyon at mag-set up ng appointment sa amin para pumasok.