Falls Church Health Center News

Ang pagpasa ng Reproductive Health Protection Act (RHPA) ay nag-udyok sa amin na baguhin ang ilang mga bagay: mayroon na kaming kakayahang magbigay ng pangangalaga sa pagpapalaglag sa isang pagbisita. Wala na kaming mandatory period ng paghihintay. Nagsimula kaming gumamit ng mga bagong medikal na form. At ngayon? Binabago namin ang aming mga video!

Ipinakita ng aming online na paglilibot / paglalakad kung ano ang maaaring maranasan ng isang pasyente sa pareho nilang appointment sa FCHC. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay - at mayroon kaming isang bagong video na pumapalit sa dalawa na dati naming mayroon! Tingnan ito dito:

Nag-update din kami ng ibinigay tatlo  mga bagong video na sumasaklaw sa aming kasaysayan, misyon at mga layunin ng aming sentro mula sa Rosemary Codding, tagapagtatag at direktor ng FCHC.

Ang aming Mission:

 

Ang aming Kasaysayan:

 

Ang aming Koneksyon sa Komunidad at Mga Pagkakataon ng Volunteer:

At ang aming sariling Dr. Jan Fruiterman, isa sa mga sertipikadong gynecologist ng board sa Falls Church Healthcare Center, ay nagpapaliwanag ng pagpapalaglag ng aspirasyon sa video sa ibaba:

 

Mangyaring tingnan at alamin ang tungkol sa aming Center!

#