Falls Church Health Center News

Kung ikaw man ay pasyente namin sa Falls Church Healthcare Center - o titingnan mo lamang upang tuklasin ang lahat ng iyong mga pagpipilian, nais naming komportable ka sa kung sino kami at kung ano ang maalok namin. Ipinagmamalaki naming ipakilala ang mga video sa Falls Church Healthcare Center Channel sa YouTube na nagbibigay ng impormasyon at visual tungkol sa aming Center.

Alamin ang tungkol sa kasaysayan, misyon at mga layunin ng aming Center mula sa Rosemary Codding, tagapagtatag at direktor ng FCHC:

 

... at libutin ang aming sentro at alamin ang tungkol sa kung ano ang maaaring asahan ng aming mga pasyente habang naghahanap sila ng pangangalaga sa aming Center:

Bahagi ko:

Bahagi II:

 

Mayroon ka bang mga katanungan na hindi natugunan sa aming mga video? Pakiusap Makipag-ugnayan sa amin at ipaalam sa amin.